Aansluiten en lidgeld voor de jeugdspeler

Lidgeld

Een jeugdspeler kan zich inschrijven bij VV SPARTA URSEL vanaf 4 jaar. Nieuwe spelers zijn steeds welkom om na afspraak met onze jeugdmanager op een aantal trainingen te komen proeven van het voetbal.

Let op: zolang je niet bent aangesloten, ben je ook niet verzekerd. Aansluiten kan via een ingevuld en ondertekend (door ouder en kind) aansluitingsformulier van de bond. Dit formulier hebben we steeds ter beschikking op de club zodanig dat de speler op een week speelgerechtigd is.

Tabel: lidgeld voor dit seizoen 2020 – 2021

1ste gezinslid Reeks U6-U9 € 180
1ste gezinslid Reeks U10-U15 € 210
Vanaf 2de gezinslid Alle reeksen € 15 korting

Het lidgeld omvat

  • Lidmaatschap bij de bond
  • Sportverzekering
  • Opleidingskosten
  • Consumptie na iedere wedstrijd
  • Uitgangstraining (verplicht te dragen op wedstrijden)
  • 1 paar voetbalkousen (enkel dragen voor wedstrijden)
  • Voetbaltas voor nieuwe leden. Er kan een nieuwe voetbaltas bekomen worden aan verlaagde prijs.
  • Een persoonlijke voetbal
  • Een gratis vrijkaart voor het openingsweekend
  • Gratis naar wedstrijden 1ste ploeg (aanmelden aan de ingang verplicht!)

Opgelet: pas als de opleidingsvergoeding betaald is mag men starten met de competitie! Vergeet dus niet tijdig te betalen! De opleidingsvergoeding moet ten laatste tegen 20/08 betaald zijn!

Indien men de persoonlijke voetbal kwijt is, of die niet meer bruikbaar is, dan kan men een nieuw exemplaar bekomen tegen een vergoeding van 20 euro.

De spelers zijn verplicht hun persoonlijke voetbal telkens mee te brengen op een training (niet op wedstrijden).

Door het betalen van het lidgeld gaat men akkoord dat er regelmatig foto’s zullen genomen worden die kunnen gebruikt worden voor publicaties in brochures, flyers, website en facebook pagina’s (deze lijst is niet limitatief). Indien men hier een afwijking op wenst dan dient dit schriftelijk en ondertekend te worden overgemaakt aan het jeugdbestuur.

Bij het verbreken van de aansluiting bij Sparta Ursel na de start van het seizoen kan men het lidgeld niet terugvorderen!

Formulier mutualiteit

Na inschrijving kan je een formulier bekomen van jullie mutualiteit, waarmee je een gedeeltelijke teruggave kan ontvangen van het betaalde lidgeld. Dit kan dan bezorgd worden aan Wendy Devos.