Blessures vermijden

Blessures kun je missen als kiespijn!

Als voetballen je lust en je leven is, dan is het zuur om geblesseerd aan de kant te  staan. Vaak hoor je dat blessures bij een contactsport zoals voetbal horen. Daar zit een kern van waarheid in, maar toch kan veel blessureleed worden voorkomen.

Met een goede warming-up bijvoorbeeld of door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals het dragen van scheenbeschermers. Ook onze club wenst hier een steentje toe bij te dragen door aan blessurepreventie te doen.

Met een planmatige aanpak is veel meer te doen aan het voorkomen van blessures. We verwachten dat we de spelers op een leuke, leerzame en vooral veilige manier leren voetballen. Daartoe wil Sparta Ursel met deze brochure enige houvast en informatie bieden aan zowel sporters als begeleiders/trainers en ouders.

Aan blessurepreventie doen, werkt! Er zijn verschillende goede redenen om hiermee aan de slag te gaan. De belangrijkste reden is misschien wel dat minder blessures het spelplezier van de spelers vergroten en de kwaliteit van het voetbal verbeteren. Benut deze mogelijkheid. Het is een goede en veilige investering voor zowel ons als voor de spelers. En blessures kan je immers missen als kiespijn.

 

Blessurepreventieve maatregelen

Een voetballer kan zelf maatregelen nemen om sportblessures zoveel mogelijk te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de juiste kleding en een goede warming-up.

Zo zijn er nog veel meer dingen die u zelf kunt doen. Zorg voor een goede uitrusting (sportschoenen, sportkleding, beschermende materialen en sportmaterialen). Zorg voor een goede training (warming-up/cooling-down, belasting/belastbaarheid en techniek). Zorg voor juist gedrag (Fair Play en gezonde levensstijl).

Zorg voor een goede sportomgeving (sportaccommodatie, weersomstandigheden, trainer, medespeler en tegenstander).

 

Stimuleren van blessurepreventie

Het accent van blessurepreventie moet liggen rondom de voetbalspelers en teams tijdens trainingen, wedstrijden en tornooien. Kortom, tijdens activiteiten waar voetballers bezig zijn, is de grootste winst te behalen. De meeste blessures ontstaan immers in wedstrijdsituaties, waar om de bal wordt geduelleerd.

Trainers hebben direct invloed op de voetbalspelers. Goede informatie geven over blessurepreventie. Het kost echter wel veel tijd en moeite om alle trainers en afgevaardigden te overtuigen van hun belangrijke rol in de directe uitvoering van blessurepreventieve maatregelen.

Zij willen voetbalkwaliteit leveren, maar onderschatten soms het aandeel daarin van de blessurepreventie. Een aanzet tot een goede aanpak kan al zijn het eens grondig doorlezen van deze brochure.

Blessurepreventie bij trainingen en coachen

Help een groot aantal blessures te voorkomen door voetbalspelers positief te beïnvloeden.

Bepaal de belasting van de trainingen over kortere en langere perioden. Als deze niet goed is afgestemd op de belastbaarheid van de voetbalspelers, lopen zij een vergrote kans op een sportblessure.

Wees goed op de hoogte van de algemene gezondheid en eventueel het medicijngebruik van de spelers.

Stimuleren preventieve maatregelen door informatie en advies te geven aan voetbalspelers, ouders en begeleiders.

Verminder de kans op of de ernst en duur van sportblessures door het aanleren van de juiste techniek.

Zorg voor een goede trainingsopbouw.

Verstrek materiaaladviezen.

Creëer een veilige sportomgeving.

Stimuleer Fair Play.

 

Schoenen

Goede schoenen zijn van essentieel belang voor voetbalspelers, vooral ook ter voorkoming van blessures. Let bij de aanschaf van voetbalschoenen op de volgende zaken:

 • Een goede pasvorm. Met name in het groeistadium van de jeugdspelers is het van belang dat de schoenen groot genoeg zijn.
 • Voor jeugdvoetballers tot 14/16 jaar worden schoenen met vaste noppen aangeraden (hoe meer noppen, hoe beter).
 • Pas op latere leeftijd wordt aangeraden voetbalschoenen met schroefnoppen aan te schaffen, indien de voetbalspeler hieraan de voorkeur geeft.

Veters mogen niet te lang zijn. Er zijn voetbalspelers die de veters een aantal malen rond de voet binden, maar dit wordt sterk afgeraden omdat hierdoor de bloedsomloop belemmerd kan worden, waardoor de voettemperatuur kan dalen.

Tijdens de warming-up wordt aangeraden de veters nog niet te strak vast te binden, omdat de voeten bij temperatuurstijging door inspanning nog zullen uitzetten.

Voetbalschoenen gaan langer mee, wanneer ze na de training of wedstrijd worden schoongemaakt en eventueel ingevet.

Vernieuw de veters tijdig om stuktrekken hiervan tijdens het spel te voorkomen.

 

Scheenbeschermers

Bij voetbal komen veel vervelende blessures voor, die voorkomen hadden kunnen worden door het dragen van scheenbeschermers. Veel voetbalspelers dragen tijdens de training of wedstrijd geen scheenbeschermers. Het dragen van scheenbeschermers bij een wedstrijd is echter verplicht.

Wij raden dan ook alle voetbalspelers met klem aan om ook tijdens de trainingen altijd scheenbeschermers te dragen. Het niet dragen van scheenbeschermers betekent dat je niet verzekerd bent bij ongevallen!

Het belang van scheenbeschermers dient dan ook regelmatig door de club benadrukt te worden. Let bij de aanschaf van scheenbeschermers op de volgende zaken:

 • Een goede pasvorm, niet te groot of te klein.
 • Scheenbeschermers moeten voldoende bescherming bij de enkels geven.

Om de scheenbeschermer goed op de juiste plaats te houden wordt het volgende aangeraden: plaats de scheenbeschermers onder de sok, trek de sok er overheen omhoog en plak vlak boven de hoogte van de scheenbeschermer tape, waarna de sok naar beneden omgevouwen wordt.

De scheenbeschermers dienen regelmatig gewassen te worden om bacteriën te voorkomen.

Gebruik nooit elastiek om de kousen in positie te houden; elastiek knelt de bloedsomloop af.

 

Voetbalsokken

De voeten en sokken met regelmaat behandelen met desinfecterend poeder.

Goede pasvorm: te grote of te kleine sokken kunnen blaren veroorzaken.

Kousen dienen met regelmaat gewassen te worden om bacteriën te voorkomen.

 

Keeperskleding

Mouwen moeten voorzien zijn van beschermende elleboogstukken.

Het broekje moet op de heupen voorzien zijn van een beschermende dikkere stoflaag. Keeperhandschoenen zijn nodig voor grip op de bal.

Bij kou wordt aangeraden een lange broek te dragen, bij zware en natte velden een korte broek.

Keepers kunnen hun vingergewricht eventueel intapen tegen blessures.

Bij felle zon wordt het dragen van een zonneklep aangeraden.

 

Het wordt voetbalspelers aangeraden om zowel voor als ook na de wedstrijd en in de  rust een trainingsvest aan te trekken tegen afkoeling. Draag een vocht en/of temperatuur regulerend shirt onder het wedstrijdshirt voor een betere vochtopname. Het dragen van slippers bij het douchen na de wedstrijd of training wordt aanbevolen  om eventuele voetschimmel te voorkomen.

Toch een blessure wat nu?

Welke voorzorgsmaatregelen men ook neemt, blessurevrij zal het nooit gehouden kunnen worden.

Procedure in geval van blessure?

Wij betrachten in de eerste plaats iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen.

Het kan steeds voorvallen dat je te kampen krijgt met een blessure, de een al hardnekkiger dan de andere. Als het zover is overleg dit met je trainer, het is beter enkele weken rust te nemen en enkele trainingen en wedstrijden te missen dan je hele seizoen op de helling te zetten. Wanneer de trainer ziet dat je op training met een blessure kampt zal hij het niet nalaten je de training te ontzeggen in je eigen belang. Indien je op doktersvoorschrift of uit eigen beweging enkele weken afwezig bent om  een blessure de nodige tijd te geven te herstellen, verwittig dan steeds je trainer in het geval je rustperiode verlengd wordt.

 

Aangifte

Vraag aan uw ploegafgevaardigde, trainer, JSC een formulier aangifte van ongeval Bezorg dit formulier, na het invullen door de behandelende arts, BINNEN DE WEEK, samen met EEN KLEVERTJE VAN DE MUTUALITEIT aan je trainer of afgevaardigde, dan zorgt hij dat het in het secretariaat geraakt. Hou alle onkostennota in verband met het sportongeval goed bij.

 

Opname in een ziekenhuis

Vraag steeds naar een meerpersoonskamer, want bij  één en tweepersoonskamers lopen de erelonen veel hoger op. Deze extra kosten worden niet terugbetaald.

Behandeling Kinesist

Het solidariteitsfonds kan tussenkomen in de kosten van een kiné-behandeling. Voorafgaandelijk aan elke reeks kiné-behandelingen dient bij de voetbalbond een vraag tot goedkeuring te worden ingediend. Indien er geen tijdige aanvraag gebeurde of indien de bond deze niet toestaat, wordt er niet tussengekomen in de behandelingskosten, die in dit geval ten laste van de speler zullen blijven. Dus elke aanvraag tot kiné, éérst aan de mensen van het secretariaat (Kurt Maerschalck of Marnix Schelstraete). overmaken en het antwoord van de voetbalbond afwachten.

 

Getuigschrift van genezing

Bij genezing dient u het formulier: getuigschrift van genezing te laten invullen door de behandelende geneesheer en indienen bij (Kurt Maerschalck of Marnix Schelstraete)

 

Terugbetaling

Vraag aan uw ziekenfonds een attest dat de niet door uw ziekenfonds terugbetaalde medische uitgaven aangeeft. Aan de kinesist vraagt u een getuigschrift van de  geleverde prestaties. Al deze documenten (getuigschrift van genezing, ziekenfondsattest, getuigschrift van de kinesist) dienen overgemaakt te worden aan het secretariaat. Probeer deze te bundelen en in één keer binnen te brengen. Pas daarna kan terugbetaling volgen.

 

Van blessureherstel naar sporthervatting

Een voetbalblessure kan zo erg zijn, dat er tijdelijk niet kan worden gevoetbald. Afhankelijk van de ernst van de beschadiging kan deze periode variëren van enkele dagen tot vele maanden.
Niet kunnen voetballen betekent verlies aan voetbalconditie en bewegingscoördinatie zoals balansbeheersing en baltechniek.
Als een voetballer weer te snel wedstrijden wil spelen zonder over het vereiste conditionele niveau te beschikken, heeft hij/zij een verhoogd risico om tegen een (herhaling van) een blessure aan te lopen.
Om het conditionele verval zoveel mogelijk te beperken en een verantwoorde terugkeer in wedstrijden te bespoedigen moet de voetballer zoeken naar vervangende conditionele oefenvormen. Er zijn immers mogelijkheden genoeg om te oefenen zonder het gekwetste gebied te belasten en toch zaken als algemeen uithoudingsvermogen, kracht en balansbeheersing te trainen. Als hardlopen weer mogelijk is, moeten de volgende fasen doorlopen worden, voordat er weer verantwoord wedstrijden kunnen worden gespeeld:

 • Algemene looptraining met aandacht voor looptechnische oefenvormen en opbouw van duur en snelheid van het hardlopen
 • Individuele specifieke voetbaltraining:
  • Voetbal specifieke looptraining met variaties in loopsnelheid en looprichting
  • Individuele baltraining
  • Combinatievormen
 • Wedstrijdgerichte training waaronder diverse partij- en positiespelen
 • Oefenwedstrijd
 • Competitiewedstrijd

Natuurlijk kan er bij een lichte blessure met kortdurende afwezigheid sneller door deze fasen worden gelopen, dan als er maanden niet is gevoetbald.

 

Accenten die de sporter kan leggen om gezond en veilig te sporten.

Persoonlijke lichaamsverzorging

Het spreekt voor zich dat elke sporter zijn lichaam goed moet verzorgen. De persoonlijke verzorging omvat verschillende aspecten. We belichten er enkele die voor iedereen van toepassing zijn.

 • Een douche nemen na het sporten.
 • Bezwete kledij vormt een ideale voedingsbodem voor allerlei micro-organismen.
 • Een goede huidverzorging. Bij het sporten kan je gemakkelijk kleine huidverwondingen oplopen. Daarom dien je de gewoonte aan te nemen om elke huidverwonding, hoe klein ook te verzorgen. Een goede huidverzorging is dus beslist geen luxe en verkleint bovendien de kans op infecties.
 • Een goede tandhygiëne en regelmatige controle bij de tandarts. Slecht verzorgde tanden vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën. Deze microben of hun afscheidingsproducten kunnen van hieruit in het bloed terechtkomen, wat aanleiding kan geven tot verhoogd risico op letsels van spieren en pezen. Raar maar waar!

 

Voeding

Een evenwichtige voeding hoort bij een sportieve leefwijze . Een juiste keuze van voedingsproducten, de hoeveelheid en het juist tijdstip kunnen een belangrijke invloed hebben op het prestatievermogen. Een praktisch hulpmiddel om te weten wat je dagelijks zou moeten eten om voldoende voedingsstoffen op te nemen is de actieve voedingsdriehoek. (www.mijndriehoek.be) Met de actieve voedingsdriehoek wordt aan vier basisprincipes voldaan.

 • Evenwicht: de groepen van de voedingsdriehoek moeten in de juiste verhouding gebruikt worden zodat er een evenwichtige toevoer van voedingsstoffen en energie is.
 • Variatie van voedingsmiddelen uit eenzelfde groep is nodig omdat niet alle voedingsmiddelen de voedingsstoffen in gelijke mate bevinden.
 • Gematigdheid: binnen elke groep moet de juiste hoeveelheden gerespecteerd worden.
 • Lichaamsbeweging: elke dag voldoende intensief bewegen

 

Richtlijnen om geen ongemakken te hebben tijdens de wedstrijd of training

 • Eet voldoende zodat je geen hongergevoel hebt, maar ook niet teveel om geen misselijk gevoel te hebben.
 • Neem altijd een maaltijd die licht verteerbaar is en voldoende koolhydraten bevat.
 • Eet geen onbekende producten.
 • Wees zuinig met zout.
 • Eet ruim voor de wedstrijd of een training, een volle maag beïnvloedt de inspanning negatief.
 • Drink voldoende, sportinspanningen vragen een grotere vochtbehoefte dan de aanbevolen 1.5 liter die we in normale omstandigheden zouden moeten drinken.
 • Moedig de spelers extra aan om voldoende te drinken, hun dorstperceptie is
 • Weiger een sporter nooit om iets te gaan drinken.
 • Laat ze nog meer drinken bij warm weer.

Bij wedstrijden zorgt de afgevaardigden van elke ploeg ervoor dat alle spelers (ook tegenstander) voldoende drinkbekers krijgen.

 

Roken

Het hoeft uiteraard geen verdere uitleg dat roken onder welke vorm ook een nadelige invloed heeft op het leveren van sportprestaties, zeker wat betreft uithoudingsporten. Merkbare negatieve effecten zijn:

 • Kortademigheid
 • Prikkeling van de luchtwegen
 • Versnelling van de hartslag

Rokers hebben ook de gewoonte om alles onder te spuwen, spreek hun daarover aan dat dit zeker niet toegelaten is.

Het is dan ook verboden te roken rond de accommodatie. Roken in de accommodaties (kleedkamers, gangen, kantine is wettelijk voor iedereen verboden).

 

Alcohol

Rond het sportgebeuren wordt vaak alcohol gedronken. Alcohol heeft veel negatieve effecten.

 • Het heeft een vocht afdrijvend uitdrogend effect, wat de vochtbalans bij en na het sporten zeker niet ten goede komt.
 • Na het sporten vertraagt alcohol het herstelproces doordat het langer duurt vooraleer de vochtbalans weer op peil is.
 • Het vermindert het waarnemingsproces en de reactiesnelheid maar ook het coördinatievermogen neemt af.
 • Bijkomend probleem is dat de sporter vaak het gevoel heeft van zich sterker te voelen en meer te durven.
 • Het is duidelijk dat alcoholgebruik voor en tijdens het sporten het risico op blessures aanzienlijk verhoogt en ten sterkste moet worden afgeraden.

Hoe dan ook drink je best geen alcohol voor een zware inspanning of wedstrijd. Onder 16 jaar is het nuttigen van alcohol dan ook verboden.

 

 

Medisch getuigschrift

Voorlopig is er nog geen verplichting voor de hartcontrole, maar toch raden wij het ten stelligste aan.

Indien een speler een kwetsuur oploopt tijdens wedstrijd of training dan moet dit aan de trainer gemeld worden. Indien nodig raadpleeg een arts en zijn er verdere verzorging of ingrepen nodig dan moet ook een medisch getuigschrift ingevuld worden. Dit  formulier is te bekomen via de website www.spartaurseljeugd.be Dit wordt binnen de 8 werkdagen ingevuld en bezorgd bij Marnix Schelstraete, Hendelstraat 38, 9910 Ursel.

VOEG BIJ IEDERE AANGIFTE EEN ZIEKENFONDSVIGNET.

Speciale behandelingen zoals kiné- of fysiotherapie worden slechts terugbetaald indien VOORAF TOELATING WORDT GEVRAAGD en VERKREGEN van de K.B.V.B. (Solidariteitsfonds).

Bij definitieve genezing dient u een getuigschrift (roze formulier, wordt u een tiental dagen na de aangifte doorgestuurd) te laten invullen door de behandelende geneesheer. Duidelijk vermelden: data van genezing + data van opnieuw spelen.

Ook mogelijk: speler mag spelen en later genezen, dan later nogmaals een attest binnenbrengen “is genezen”.

Indien men terug speelt vooraleer dit formulier is ingevuld, is men niet verzekerd. Voor een gedeeltelijke teruggave van de geneeskundige kosten dient de eindafrekening van het ziekenfonds afgegeven te worden. (Er is een forfait van ongeveer 10 euro)

WIJ REKENEN EROP DAT IEDEREEN DEZE RICHTLIJNEN VOLGT EN DAN ZAL DE REGELING VAN HET ONGEVAL VLOT VERLOPEN.

TIP:

We raden ook aan om in het begin van het voetbalseizoen eens een dokter te raadplegen voor een bloedprik. Laat je bloed eens controleren, voorkomen is beter dan genezen!