Procedure bij blessure

VV Sp Ursel

Info bij oplopen van voetbalkwetsuur      
Nieuw!!!!  Papieren versie weg!

Aangifte kbvb invullen, door wie  ?

Beste speler  en of ouder van speler(tje,) 

We stellen meermaals vast dat bij een voetbalkwetsuur er vele onduidelijkheden zijn met als gevolg dat één en ander dikwijls misloopt.  We trachten een sfeerbeeld te geven wat dient te gebeuren bij een voetbalkwetsuur opgelopen op training, wedstrijd of tornooi, opgepast totaal nieuwe procedure!.

 

Speler heeft een ( vermoedelijk ) kwetsuur en gaat al dan niet naar de dokter.

Gaat naar de dokter maar kwetsuur zeer minimaal!

 1. Indien men vaststelt dat de kwetsuur minimaal is en de consultaties zeer beperkt zijn dient men te overwegen of een aangifte noodzakelijk is  daar er bij een ingediend dossier ongeveer 15€ afgehouden wordt door de kbvb als dossieronkost!
  Men moet verder niks doen wat betreft aangifte  en attesten en men kan naar zijn eigen ziekenfonds gaan voor tussenkomst van consultatie
 2. Opgelet : Indien de sportieve inactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen wordt geen enkele tegemoetkoming door de verzekeraar uitgekeerd!

Gaat naar de dokter en kwetsuur is ernstig !  Opgepast nieuwe werkwijze !

 1. Indien speler wordt afgevoerd met hulpdiensten dient hij of iemand van zijn familie zo vlug mogelijk iemand van de club in te lichten en deelt volgende gegevens ( zie verder) mee zodanig dat een medisch  getuigschrift kan ingevuld worden op de pc en afgeprint worden .
  Is er nog tijd om het medisch getuigschrift te laten afprinten door een verantwoordelijke neem het dan onmiddellijk mee naar de behandelende arts.
  Dit  medisch getuigschrift dient ingevuld te worden door de behandelde arts en terug overgemaakt te worden aan een verantwoordelijke van de club aan of de gc, mag ook digitaal.
 • Gegevens die dienen overgemaakt te worden aan de verantwoordelijke of de gc vooraleer een med attest kan worden opgemaakt :
  – zeer belangrijk : heeft betrokkene een hospitalisatie verzekering, aanduiden met ja of
    nee,zo ja welke maatschappij en tel nr
   – datum en uur van ongeval – welke wedstrijd of welke training – welke terrein
  – korte beschrijving van ongeval
 1. Op de zijde van medisch getuigschrift vult de behandelde arts ook het aantal eventuele kine beurten in!
  – indien geen kine beurten zijn ingevuld en mochten er toch kine beurten gebeurt zijn heeft
    men geen recht op terugbetaling!
  – dus indien geen kine beurten zijn aangevraagd en er toch nodig zijn moeten deze eerst
    aangevraagd worden vooraleer de beurten kunnen starten. Deze kunnen aangevraagd
    worden door een copie medisch getuigschrift en met vermelding aantal gevraagde kine
     beurten. ( max 60 per jaar)  Kine beurten kunnen maar aanvangen na toelating kbvb.
 2. Medische getuigschrift  dient binnen de 10 dagen afgeven of digitaal verzonden  te worden aan de jeugdcoördinator , trainer of afgevaardigde of mag ook in mijn
  brievenbus gedeponeerd worden ( of : marnix.schelstraete@telenet .be) . Dit wordt dan digitaal  verzonden naar de KBVB in Tubeke.
  Genezing en herspelen.
 3. Na de boeking  bij de KBVB sturen zij een digitaal een formulier “ attest van genezing” naar het secretariaat die het op zijn beurt digitaal overmaakt aan betrokkene.
  Eens de kwetsuur is genezen vult een arts dit formulier in met datum van genezen en mag terug spelen!  Vooraleer dit formulier niet is ingevuld mag betrokkene niet deelnemen aan wedstrijden of trainingen!
 4. Betreft aangifte onkosten :
  Er is een hospitalisatie verzekering : alle onkosten dienen overgemaakt te worden aan betreffende verzekering die op zijn beurt het grootste deel zal tegemoet komen.
  Mocht nog een belangrijk bedrag niet zijn terugbetaald kan men het overzicht van de hospitalisatieverzekering  met vermelding  van de periode, datum van tot datum tot wanneer de tussenkomst in de medische kosten betrekking had overmaken aan het secretariaat van de club die het dan overmaakt aan de kbvb.
  Er is geen hospitalisatie verzekering : dienen alle onkosten overgemaakt te worden aan het ziekenfonds van betrokkene en aldaar ontvangt men een kwijtschrift van gezondheidszorgen.
  Dit kwijtschrift dien je over te maken aan het secretariaat samen met de originele bewijsstukken ( inzonderheid apothekerskosten  met vermelding sportongeval)
  Dit alles wordt dan overgemaakt aan de kbvb die bedragen uitbetaalt  volgens de reglementen van het solidariteitfonds van de kbvb.
 5. De tegemoetkomingen van de kbvb worden altijd gestort op de bankrekening van de club die het dan overmaakt aan de speler/ouder.
 6. Men kan altijd meer info bekomen in het reglement van de kbvb : www.rbfa.be –competities-bondsreglement-boek B- bijlage 1 – verzekeringen.

  Ziezo, we hopen met dit klein overzicht dit gezien het nu een totaal nieuwe procedure is voor aangifte  jullie een beetje weg wijs te kunnen maken in de te volgen procedure bij een voetbalkwetsuur en hopelijk heb je dit zo weinig mogelijk nodig!

Gr schelstraete marnix

Gc  vv sp ursel

marnix.schelstraete@telenet.be