Taken van een ploegafgevaardigde

Dankjewel!!

Eerst en vooral willen we je danken dat je de taak van ploegafgevaardigde op jou wil nemen. Niet altijd beseft men dat dit een vrijwillige taak is en dat dit toch heel wat werk en verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Dus een welgemeende dankuwel, dit wordt ten zeerste gewaardeerd!

Dit overzichtje heeft de bedoeling om het wat duidelijker te maken wat er van een ploegafgevaardigde zoal verwacht wordt. Op die manier trachten we de grijze zones te vermijden, en je een hulpmiddel te bieden om het overzicht te bewaren.

We zijn voor onderstaande lijst uitgegaan van de begleiding van officiële wedstrijden (vanaf U15). Voor ploegafgevaardigden tot en met U13 is de takenlijst beperkter.

Tijdens de thuiswedstrijden

Voor de wedstrijd

 • Controle van het veld:
  • Alle hindernissen zoals verplaatsbare doelen moeten achter de afsluiting staan.
  • De lijnen moeten zichtbaar zijn, in winterse toestanden moeten de lijnen eventueeel vrijgemaakt worden.
  • Controle van de netten van de doelen
  • Bij 11v11: plaats de hoekschop-vlaggen
 • Opvang van de eigen spelers, verzamelen van identiteitskaarten, invullen digitaal wedstrijdblad, verdelen van de uitrusting. Verzamelen van alle waardevolle spullen en deze in een zak/rugzak stoppen. Deze kunnen bijgehouden worden of in bewaring gegeven worden achter de toog van de kantine.
 • Indien de ploeg van de bezoekers ook in een groene uitrusting speelt: zorgen dat de thuisploeg de witte truitjes aantrekt (vraag aan iemand van het jeugdbestuur om deze van de zolder te halen)
 • Opvang van de bezoekende ploeg, kleedkamer aanwijzen, locatie van computer tonen voor het digitaal wedstrijdblad.
 • Aanduiden speelveld en plaats voor opwarming.
 • Flessen water uitdelen (2 flessen voor bezoekende ploeg en 2 flessen voor de thuisploeg).
 • Opvang van de scheidsrechter, drankje aanbieden, begeleiden en informeren naar bijkomende wensen.
 • Oplossing geven aan eventuele tekortkoming(en) na controle van het veld.
 • Tijdstip vragen voor controle schoeisel en identiteitscontrole.
 • Computer aanwijzen voor digitaal wedstrijdblad en identiteitskaarten van beide teams bezorgen.
 • Wedstrijdbal bezorgen aan de scheidsrechter.
 • Namen van de spelers benoemen en hun nummering meedelen.
 • Kleedkamer sluiten, inclusief kleedkamer van de scheidsrechter.

Tijdens de wedstrijd

 • Toezicht binnen de neutrale zone.
 • Verzorging van de gekwetste spelers. Gekwetsten eventueel doorsturen naar de medische diensten, eventueel een ongevallenformulier bezorgen en uitleg geven. Let op dat het ongevallenformulier wordt afgewerkt door de club waar de speler is aangesloten!
 • Andere wedstrijdballen ter beschikking houden.
 • Ballen die buiten het speelveld belanden, recupereren.
 • Tijdens de rust een drankje aanbieden aan de scheidsrechter
 • Controleren of beide ploegen nog voldoende water hebben en eventueel aanvullen.

Na de wedstrijd

 • Hoekschopvlaggen terug op zijn plaats zetten/leggen
 • Drankje aanbieden aan de scheidsrechter
 • Vergoeding betalen aan de scheidsrechter
 • Aanwezig zijn bij het invullen van het digitaal wedstrijdblad door de scheidsrechter
 • Identiteitskaarten terug verzamelen, die van de bezoekers terug bezorgen
 • Wedstrijduitrusting verzamelen en controleren op zijn volledigheid, bezorgen aan degene die de was doet.
 • Bonnetjes vragen aan toog (spelers + trainer + begleider) en lijst aftekenen.
 • Kleedkamers van thuisploeg en bezoekers reinigen.

Tijdens de uitwedstrijden

Voor de wedstrijd

 • Verzamelen op de afgesproken plaats, wees er als afgevaardigde 15 minuten op voorhand. Vraag nog voor het vertrek of iedereen zijn identiteitsbewijs mee heeft.
 • Opvang van de eigen spelers, verzamelen van identiteitskaarten, invullen digitaal wedstrijdblad, verdelen van de uitrusting. Verzamelen van alle waardevolle spullen en deze in een zak/rugzak stoppen.
 • Flessen water halen bij afgevaardigde van de thuisploeg
 • Identiteitskaarten bezorgen aan de scheidsrechter of afgevaardigde thuisploeg.
 • Namen van de spelers benoemen en hun nummering meedelen.

Tijdens de wedstrijd

 • Toezicht binnen de neutrale zone.
 • Verzorging van de gekwetste spelers. Gekwetsten eventueel doorsturen naar de medische diensten, eventueel een ongevallenformulier bezorgen en uitleg geven. Let op dat het ongevallenformulier wordt afgewerkt door de club waar de speler is aangesloten!

Na de wedstrijd

 • Aanwezig zijn bij het invullen van het digitaal wedstrijdblad door de scheidsrechter
 • Identiteitskaarten terug verzamelen
 • Wedstrijduitrusting verzamelen en controleren op zijn volledigheid, bezorgen aan degene die de was doet.
 • Bonnetjes kopen voor de ploeg (trainer + begeleider + spelers), bewijs vragen voor onkosten.

 

Aanvullingen

Armband

Draag de correcte band: wit voor een thuiswedstrijd, 3-kleur voor een uitwedstrijd. De banden vind je in de zak van de kledij. Er is ook een band aanwezig voor de trainer (rood) en voor een verzorger (geel).

In de kledijzak vind je ook een waterzak en spons, en een verbanddoos.

De scheidsrechter komt niet opdagen

Als de scheidsrechter niet komt opdagen, moet je volgende stappen volgen:

 1. Zorg in eerste instantie eventueel voor een andere officiële scheidsrechter
 2. Vraag aan de bezoekersploeg of iemand kandidaat is om de wedstrijd te begleiden
 3. Zorg voor een scheidsrechter uit eigen rangen

Onkosten

Vul iedere maand je onkosten (drankbonnetjes, betaling scheidsrechter) in op het Excel blad dat je kan downloaden van de website. Je kan eventueel de bewijzen van de drankbonnetjes inscannen. Mail dit iedere maand door naar Wim De Pauw. Je kan het hem ook afgeven indien inscannen/mailen geen optie is.

Vervanging

Geen probleem indien je eens niet kan aanwezig zijn, maar regel tijdig een vervanging. Zorg dat de digitale wedstrijdbladen door iemand anders kunnen voorbereid worden.

Wedstrijdcoaching is de taak van de trainer

Coachen, aansturen en bijsturen van de spelers voor, tijdens en na de wedstrijd behoort NIET tot de taak van de afgevaardigde, dit is het alleenrecht van de trainer. Positief aanmoedigen mag absoluut wel.

En toch is de afgevaardigde de belangrijkste persoon…

Bij een officiële wedstrijd moet er minstens een ploegafgevaardigde op het digitaal wedstrijdblad staan. Enkel een trainer is niet voldoende.

De ploegafgevaardigde is ook de enige persoon die met de scheidsrecht mag communiceren tijdens een wedstrijd, een scheidsrechter moet ook steeds zijn mededelingen doen via de ploegafgevaardigde (bijvoorbeeld om de trainer van het veld te sturen als deze zou verbaal agressief zijn).

Als ploegafgevaardigde ben je de sleutelfiguur wat betreft communicatie en uitstraling van V.V. Sparta Ursel. Wees diplomatisch.